Saturday, March 21, 2009

Petikan Lontar : TINGKAHING KARYA PANCA WALI KRAMA , GERIYA TELAGA SANUR

TINGKAHING KARYA PANCA WALI KRAMA , GERIYA TELAGA SANUR
(Koleksi Tjokorda Raka Krisnu)


Nihan tingkah ing karya Pancawalikrama, keangge ring negara krama ring pempatan agung, Durung keangge ring parhyangan dewa, uring mahayu jagate ring Bali, nganut I sojar ira Sri Jaya Kasunu.

Lwirniya: Nanceb sanggar agung, rongan tiga, maibu dengen nga., andap bilang samping, nyatur desa genahniya, medangsil nganut uriping catur desa munggah suci laksana 4 matamas 8, 4 saraswatriniya, sucine sadandan, ulamniya bebek putih, tekeng sancakniya pada bungkulan, Mawediya gana pikulan, madewa-dewi, macatur pandiri, mapanca saraswati, masiwa bahu, mapucuk bahu. Ika ngaran Sucit / I / Bang, petang tamas sane medaging warnaning samuhaniya. Doniya 8 warna putih kuningniya.
Daksinaniya ngamadiyanin, munggah ring sanggar 8000, sajawining kakerceniya, rantasaniya nganut warnaning catur desa, guling bebekniya munggah 16. Pateh sanggare nyatur desa. Banteniya mangkana.

Malih sor ing sanggar agung, banteniya ring laapan nga., panggungan agung. Pabangkitniya ngamadiyanin magayah sari, jinahniya tekeng pamupugniya ngamadiyanin, genep salan-laning pabangkit. Tekeng padudusaniya ngamadiyanin pateh pabantene ring sanggare nyatur desa. Anghing bedaniya : kangin pabangkit putih, kelod pabangkit barak, kauh pabangkit kuning, kaja pabangkit slem,. Tekaning sang amuja kampuhniya nganut warnaning catur desa.

Banten sang amuja, suci lansana genep, daksinaniya 8000, kakerceniya ngamadiyanin. Mangkana lan-lan ing sanggar sane nyatur desa.

Muwah tucapang sanggare ring tengah, nanceb sanggar agung den ageng dangsilniya tumpang 11, munggah suci sujati 6. Sane asiki matamas 10 maguling bebek putih, tekeng sancakniya pada bungkulan, mawediya gana pikulan, madewa-dewi, macatur muka, mapanca saraswati, masiwa bahu, pucuk bahu, munggah ulun ing penyu mwang wedus.

Ring sor metapakan kambing adyapi kebo wenang. Pujaniya catur bhuta. Rantasaniya ring sanggar tengah tri warna, jinahniya 16000 kakercen kotama.

Mwah soring sanggar ring panggungan agung: pabangkit ageng asoroh genep. Pamugpugniya ayam mapanggang 35. Magayah utuh tinanceban bagya medaging ulam mapinda garuda, inideran sanjata nawa sanga. Nasin garuda plung maplupuhan maulam sasate pahideran. Caritaniya Garuda ngarereh amertha.

Muwah pabangkit putih ngamadiyanin katur ring akasa, pujaniya Byomastawa.
Muwah pabangkit ireng katur kapertiwi. Pujaniya Basukistawa tekeng Antabhoga stawa.
Mwang sesayut nawa dewata. Mantraniya pangulihing sasayut, pangrapet sesayut.

Ne katur ring Dewa, Bhuta, Kala, jinah ing pabangkit madiya, utama. Sesayutniya prayascitta gumi, sesayut Dirghayusa gumi. Panditaniya tatiga ring tengah, pujaniya genep sapadudusan agung, Kampuh sang amuja tri warna. Daksinaniya pateh kadi ring sanggar agung 16000. Suciniya matamas 10, suci sujati nga. Kakerceniya utama.

Muwah carune ring sor: Panca sata anut warnaning panca desa. Suciniya suci sari matamas 3, bebek sancakniya wenang rinecah tekan ing sucining pamangguh pamali amanca desa, suci sari ingangge. Mwang caru panca kelud katekan ing pamiyak-kalan.

Muwah panca sanak lawane ring madiyanan, ne kangin angsa; ne kelod asu bang bungkem; ne kauh banyak; ne kaja bawi butuan; ring tengah bebek belang kalung. Suciniya suci bunga ingangge matamas 5, bebek sancakniya wenang marecah, manca desa genahniya. Pabangkitniya ring tengah 1, magayah puspusan.

Muwah lawane sisi duhur ne kangin sampi, ne kaja kebo, ne kauh manjangan, ne kelod kidang. Muwah pabangkitniya manca desa genahniya nganut warnaning panca desa.
Pabangkit asiki masuci 2, suci krama ingangge matamas 7.
Iki suci sibakan ageng, bebek sancakniya wenang sibakan, wenang bungkulan, gayahniya gayah sari.
Tepung Yama-rajaniya catur warna, ring suku putih, puser tekeng babokongan barak, raganiya tekeng tangan slem, sirahniya kuning.
Panggun Tawur jinah 7000, bebek urip 7, tekan ing ayam 7. Jinah carune manca desa jinah lawane ring madiya penyatusan lawane sisi duhur, panyiyuan nganut uriping panca desa. Mangkana kramaniya.-

Mwang ring paselang: masanggar tutuwan, munggah suci krama matamas 7, mawediya gana, madewa-dewi, macatur rebah, madudus alit, mapabangkit, dangsil 1, magayah sari. Genep sopacaraning ring paselang. Sadaka ngarayonin sang wruh ri pujan ing paselang. Sanggar tutuwaniya madangsil tumpang 3, Tapakan Bhatara ring paselang kambing wenang, kebo wenang. Pujaniya catur bhuta, tan sah daksina widi widananiya 4000, tekening jinah sanggarniya 4000. sesantun sang amuja 4000, suciniya suci krama.

Mangkana pawilangan ing dadukun ningkahang sang sagama juru tanding pabanten mwah ningkahang pujaniya den manut ring tetandinganing pabanteniya. Apan pabanten pinaka sarira Bhatara. Ikang sanggar tawang pinaka Siwalingga Bhatara, bantene ring panggungan agung pinaka Bahu-angga Bhatara. Ikang paselang pinaka Jagana bhaga purus Bhatara. Ikang caru sor pinaka suku dalamakan Bhatara. Mwang saluwiring penjor kinerik masurat sanjata pahideran.

Mangkana kuwubniya ring Kusuma – Dewa wulihen parincin ing tetandinganiya.

No comments:

Post a Comment