Friday, March 6, 2009

Kawitan Wargasari


PANGAKSAMA

KAWITAN WARGASARI

PURWAKANING ANGRIPTA RUM,
NING WANA WUKIR
KAHADANG LABUH
KARTIKA PANEDENGING SARI
ANGAYOM TANGULI KETUR
ANGRINGRING JANGGA MURE

WARGASARI

IDA RATU SAKING LUHUR
KAULA NUNAS LUGRANE
MANGDA SAMPUN TITYANG TANDRUH
MENGAYAT BETARA MANGKIN
TITYANG NGATURANG PEJATI
CANANG SUCI LAN DAKSINA
SAMI SAMPUN PUPUT
PRETIKANING SAJI

ASEP MENYAN MAJAGAU
CENANA NUHUR DEWANE
MANGDA IDA GELIS RAWUH
MIJIL SAKING LUHURING LANGIT
SAMPUN MEDABDABAN SAMI
MARING GIRI MERU REKO
ANCANGAN SEDULUR
SAMI PADA NGIRING

OM KSAMA SWAMAM PUKULUN
SADOSA TRI KAYANE
MANUSA NIRA ATI JUGUL
PANGKAH MANGATURANG GURIT
RING PADA DWAYA SANG LUWIH
SADANANING WONG ANEDA
SIH IRA HYANG KASUHUN
MUGI SIDA MANGUN TREPTI

PANGAKSAMANE KALUHUR
MANUNAS WARA LUGRANE
MANAWI IWANG NE KATUR
AGUNG RENA MATUR SISIP
CANANGE ASEBIT SARI
ICA BETARA MANONTON
NODYA SAKING LUHUR
MAMUPUTANG SAMI

MEGATRUH

ATUR TITYANG PARA SISYA
LINTANG JUGUL
PANEMBAHE RING HYANG WIDI
TAN PAMANTRA TAN PASUGUH
BAKTI ANTUK MANAH ELING
ELING MARING RAGA BELOG

MUKYA WALYA IRA SRAYA
SEMBAH INGSUN
KSAMA YA TAN PANGESTI
ASUNG ASIH HYANG PUKULUN
MANUGRAHA MARING MAMI
MANGDA KASIDANING DON

ADRI

EGAR MANAH IRA NGESTI AYU
NGESTI BETARANE
KALIH IDA SANGHYANG WIDI
MUGI IDA ICA NERUS
BETEL KANGIN BETEL KAWUH
NGULAYANG KAWELAS HARSA
ANGESTIANG BRATA SADU
NGESTI IDA HYANG BETARA
NUNAS SARINING AMERTA

ASEP MENYAN MUANG KUKUS HARUM
IRINGAN PUJANE
DINULUR GANDANING SARI
TEJANING SANG HYANG TUMURUN
MANJING RING BUDI UMANGUN
MANYUSUP RING CITA MENGKE
MANINCAP RING RASA SAMPUN
WUS MALINGGA RING ADNYANA
JENEK NYENENG RING HREDAYA

MERDU KOMALA

ONG SEMBAH NING ANATHA
TINGGALANE DE TRI LOKA SARANA
WAHYA ^ DYATMIKA SEMBAHING HULUN
IJENG TA, TAN HANA WANEH
SANG LUIR AGNI SAKING TAHEN KADI MINYAK
SAKING DADI KITA
SANG SATSAT METU, YAN HANA WANG
AMUTER TUTUR, PINAHAYU

WYAPI WYAPAKA
SARINING PARAMA TATWA,
DURLABA KITA ICANTA ANA TAN HANA
GANALALIT, LAWAN ALA AYU
UTPATI-STITI LINANING DADI
KITA TA KARANA NIKA
SANG SANGKAN PARANING SARAT
SEKALA LAN NISKALA ATMAKA KITA

M I J I L

SAPITUDUH IDA SANGHYANG WIDI
AYU LAWAN KAWON
TATAK MANGDENE TANGGEN KAYUNE
WIREH IDA MAPAICA URIP
RING SANG MANUMADI
YOGYA IDA SEMBAH SUWUN

SIYANGDALU PATUTE ASTITI
TANGAN CAKUP KARO
SEKAR KUKUS HARUM PIRANTINE
MANGDA PAGEH ADNYANANE NGILIS
MENGARCANA WIDI
BAKTINE MANGDENE TUMUS

NULIS TUTUR DARMA SASTRA AJI
ANTENGE MEMAWOS
NGRANJING BAKTINE RING HYANG WIDI REKE
RING MERAJAN NGUDUD NYAMPAT APIK
MASI TANDA BAKTI
RING IDA HYANG MAHA AGUNG

T O T A K A

SASIWIMBA
HANENG GATA MESI BANYU
NDAN ASING SUCI NIRMALA MESI WULAN
IWA MANGKANA RAKWA
KITENG KADADIN
RING ANGAMBEKI YOGA
KITENG SEKALA

KATEMUNTA
MAREKA SITAN KATEMU
KAHIDEPTA MAREKA SITAN KAHIDEP
KAWENANGTA MAREKA
SITAN KAWENANG
PARAMARTA CIWATWA
NIRA WARANA

SWANDEWI

PRIHAN TEMEN DARMA
DUMERANANG SARAT
SARAGA SANG SADU
SIREKA TUTANA
TAN ARTA TAN KAMA
PIDONYA TAN YASA
YA SAKTI SANG SADNYANA
DARMA RAKSAKA

SAKAN IKANG RAT KITA
YANG WENANG MANUT
MANUPA DESA
PRIHATAN RUMAKSA YA
KSAYA NIKANG PAPA
NAHAN PRAYOJANA
JANA NURAGA DI
TWIN KAPANGGUHA

ADRI REREPEN

TEMBANG ADRI PENGASTAWA AYU
NGASTAWA IDA BETARA MANGKIN
NGASTITI IDA HYANG WIDI
DASA INDRYA SAMI KUMPUL
PANCA WISAYANE KUMPUL
MULIH MARING RASA SUKLA
RING PUTIH ATI MANERUS
BAYU SABDA IDEP SUKLA
MANGREGEP PRANAWA SUKLA


MECARU


WARGASARI

BUTA YADNYA BANTEN CARU
SAKSI PANGUNDANG BUTANE
SEGEHAN SATO BERUMBUN
TABUHAN SEREGEP SAMI
GELARANG MANTRA PEJATI
PANGLUKATAN WATEK BUTA
SAMI SAMPUN NYUKUH
MANUT BANTEN SIJI-SIJI

BUTA DENGEN SIDA MANTUK
MARING BUTA KALIKANE
BUTA KALIKA TUMURUN
LUKAT DENING DURGA DEWI
DURGA UMANE MENAMPI
PANGLUKATAN DURMANGGALA
ANTUK SANGHYANG GURU
SANGHYANG TUNGGAL PACANG NAMPI

NUHUR TIRTA


ADRI REREPEN

TIRTA UTAMA SAKTI MANERUS
PAICAIN KAULANE MANGKIN
NE SANDI MAPASUPATI
PANYUPATAN LARA AGUNG
SALWIRING LARA KASEPUH
HILANG MOKSA MARING SUNYA
LETUH HILANG ALA DUDUS
KATIBENIN ANTUK TIRTA
PAICAN IDA BETARA

A D R I

SINGGIH RATU SANG HYANG SINUHUN
KAULANE MANGKIN
NUNAS TIRTA MAHASUCI
TIRTA AMERTA KANG SINANGGUH
PANGURIP SARWA TUMUWUH
SANJIWANI YA ARANA
DASA MALA WUS KINANYUT
DADYA LUKAT TAN PEMALA
ATI SANTA PARISUDA


WARGASARI

TURUN TIRTA SAKING LUHUR
MANYIRATANG PEMANGKUNE
MEKALANGAN MUNCRAT MUMBUL
MAPAN TIRTA MERTA JATI
PAICAN BETARA SAMI
PANGLUKATAN DASA MALA
SAMI PADA LEBUR
MALANE RING BUMIPAMUPUT

M I J I L

SAMPUN PUPUT MANGATURANG BAKTI
TANGAN CAKUP KARO
MENGATURANG SUKSEMANING
MADULURAN PARAMA SANTI
OM SANTI, SANTI, SANTI
PARIPURNA RAHAJENG IKU

LAIN-LAIN

BRAMARA

OM OM SEMBAH NING ANATA
DUMADAK JWA KA AKSI
MUNGGWING PANGEBAKTIAN TITYANG
DYASTUN TUNA LANGKUNG SAMI
PAKIRANG ARTA WIBAWA
NISTA SOLAH LAWAN WUWUS
MIWAH BANGET TUNA BUDI
KEWANTEN SREDANING MANAH
MIWAH KATLEBANING ATI
KALAWAN ELING TAN PEGAT
KEANGGEN MENYANGGRA MANYUWUN
SUWECAN IRATU SANG LUWIH

RARA KADIRI

RYANGKAT SRI NARAPATI
GUMURUH LAMPAHING BALA ANGIRING
LINTANG SAKING ALAKSA
SAMAYA LWIR GUNUNG
GONG GENDING AMBARUNG
RASA BELAH KENA MAHETALA
LAKUNING BALA ANGIRING
SAHA SANJATA PUNANG WONG

KAMA MALA

KADI HARSANING TARU LATA
ANGAYAM-AYAM LABUH KAPAT
SUKANING SAKENDRAN I DATENG NRPA SUTA

2 comments:

  1. Kidung ungkapan bhakti kepada Sanghyang Widhi Wasa, namun sayang anak-anak kita lebih gandrung dengan Musik hot yang bercerita tentang cinta yang selalau ditayangkan di TV.

    ReplyDelete
  2. Ngiring mangkin karyanang galah mangde alit-alite sami dangan ring melajahin kidung Bali, yening kewentenane sane mangkin, danganan melajahin lagu pop santukan sampun ketayangang ring tivi, wenten malih cd karaoke miwah sane siosan...

    ReplyDelete