Saturday, March 21, 2009

KUTIPAN LONTAR BHAMA KRETIH Tentang KANISTA, MADIYA UTAMA TAUR PANCA WALI KRAMA

(Koleksi Tjokorda Raka Krisnu)

Caru Panca Wali Krama Alit.

…………… Caru Panca Wali Krama alit, ngaran, lwirniya: sata manca warna malayang-layang, dagingniya olah urab bang, putih, nganut paideran panca desa,.

Kunang lawa ring urdha :

Purwa bebek putih winangun urip dagingniya olah dadi 55, bayuh, karangan, 1, calon agung anut uriping paideran manca desa.

Ring daksina asu bang bungkem winangun urip, dagingniya oleh dadi 99, bayuh.

Ring pascima angsa winangun urip, dagingniya olah dadi 77 bayuh.

Ring Uttara bawi butuan winagun urip dagingniya olah dadi 44 bayuh,.

Ring Madya bebek blangkalung winangun urip, dagingniya olah dari 88 bayuh. Pada ngawa karangan lan calon. Jajatah lembat asem. Pabangkit ring tengah 1, pada ngawa sorohaniya kadi nguni. Saduluraniya kabeh .
Malih yan silurin angsa sane magenah kauh antuk banyak, olahaniya teher kadi olahaning angsa, manca wali krama madya ngaran, caru iki.

Muwah saluwiring caru manca sanak agung , alit, wenang dulurana sasayut durmanggala, mwang prayascitta luwih , sasayut panca kelud, pamiyak kala, mwang pamangguh pamali agung alit.

Kramaning caru iki pateh pamargine kadi kramaning cari manca sanak agung, mangkana kramaniya, ayuwa salah arep.- ……………


………….. Nihan kramaning caru Panca Wali Krama, marep purwa, sampi, daksina manjangan, pascima kidang, utara kebo, madya kambing blang. Muwah rarajah ing wahana: purwa lembu, daksina mrega, pascima mong, uttara garuda, madya pma (?). Mangkana rajah wahananiya. Muwah rajah penjor: purwa bajra, gneya dhupa, daksina dhanda, neriti kadga, pascima, pasa, wayabya dwaja, utara gada, ersaniya angkus, madiya, sahaning saha sanjata paideran. –

………. Caru Manca Wali Krama.
Iki karya manca wali krama, ngaran, caruniya:

Ring purwa goh winangun urip dadi 50 sengkwi, sasate galahan, calon galahan, sasate watang 50, pabangkit putih 1, suci 2 soroh, guling bawi.

Ring daksina kidang winangun urip dadi 90 sengkwi, sesate galahan calon galahan, sesate watang 90, pabangkit abang 1, suci 2 soroh, guling bawi.

Ring Pascima, manjangan winangun urip dadi 70 sengkwi, sesate galahan, calon galahan, sesate watang 70, pabangkit kuning 1, suci 2 soroh guling bawi.

Ring Uttara, kebo yosbrana, kang uring rinapitan, winangun urip dadi 44 sengkwi, sesate galahan, calon galahan, sesate watang 50 pabangkit ireng 1, suci 2 soroh guling bawi.

Ring madiya, kambing winangun urip dadi 80 sengkwi, sesate galahan, calon galahan, sesate watang, 80 katih, pada ngawa pabangkit manca warna 1, suci 2 soroh guling bawi trus gunung 1, cawu dandan kadi nguni.

Malih lawa ring madiya:
Purwa bebek putih dadi 5 sengkwi.
Daksina asu bang bungkem dadi 9 sengkwi.
Pascima, banyak dadi 7 sengkwi.
Utara, bawi plen dadi 4 sengkwi.
Madiya, bebek blang kalung dadi 8 sengkwi.

Tekeng jajatahniya mwang calon sami galahan. Seganiya pada nganut urip panca desa, pabangkit asoroh artaniya dasa, satusan.

Muwah lawa ring sor:
Ayam manca warna olahaniya ketengan, anut paideran panca desa, tekaning caloniya, artaniya ketengan.
Yaning utama pengambile,
Masanggar tawang rong tiga maka 5 mungguh suci pada 4 soroh, kadi nguni.
Yan madiya pengambile:
Sami mesanggah tutuwan, munggah suci pada 2 soroh rangkep.
Sangamuja: sang brahmana sanunggal, sengguhu 5 diri, puja saka bwatan.

Mwang pangastawaniya: ring Bhatara sami, saha daksina pada sakotama saha papenjoran ptung kinerik abersih, palawaniya andong maka sami, wawangunaniya pramangke.

Malih bantene ring panggungan : pabangkit agung 2 soroh, suci 4 soroh, guling itik putih jambul. Nganut aji sapta wara saha pikulan, mwang dangsil apasang, tumpeng 5, tekeng pangiring, maduluran olahan kabeh pada makawisan base ambungan, bwah bancangan, tekaning balung kikil 2. Pisang jati, tigasan, phala bungkah, phala gantung, mekadi tales 1, rantasan 2 paradeg. Saha penjor kadi ring arep, byu lalung, dahuduh, peji pada 2. Tumpeng manca warna genep sakramaning panggungan.

Muwah bantene ring padanan:
Adegakena sanggar rong tiga sanggar tawang marep utara, mungguh suci laksana 4 soroh, macatur, wediya, gana saha pageyan , glar sanga, cicirik bang bungkem, itik wlang kalung, olah kadi nguni. Asu olah dadi 9 sengkwi. Itik olahaniya dadi 8 sengkwi. Ayam manca warna nganuting dik widik, ayam putih 5, ayam wiring 9, ayam putih kuning 7, ayam ireng 4, ayam brumbun 8.

Malih bagiya pula kerti, saha pring 2 pasang , wastra rong paradeg, pabangkit agung 2 pasang, ulam itik mwang ulam bawi. Kayu mas, selaka, tekaning kembangniya mas, tekeng rarawe jadma laki stri, kris saha bhusana tiyuk, caket, saha bhusana, artaniya 1600, bungkung 2, masoca mirah, skaruraniya arta 1700 kakrecen sakotama. Bungkung mata mirah ring skarura, wastra 5 warna genep saupakaraning padanan.
Malih kambing tapakan bhatara ring sanggar tawang, kebo tapakan bhatara ring paselang.

Muwah yan madiya pengambil karyane, wenang angsa tapakan Bhatara ring sanggar tawang, wdus tapakan Bhatara ring paselang, tepung putih ring yama raja makebo pabangkitniya 1, ring arepan widhine pabangkit matumpeng manca warna.
Ring caru pabangkit 1, carune pah ro. Kakerceniya ngamadiyanin. Papendemane ring arep paripih mas, masurat udang, slaka masurat nyalian, tambaga masurat yuyu, dewane alit sami paripih mawadah rapetan kadi nguni. Guling gayah 1 nganut aji sapta wara, satakan 1, ring panggungan, pabangkit 1, sapratingkah kadi ring arep.

Malih ne ring padanan:tan pajadma, tanpa lembu, tanpa kayu, kewala kris apatuta, maka wenang niya, sapratingkah kadi ring arep teher marep utara jinahniya 8000. Kakerceniya sami ngamadiyanin.


Muwah yan nista pangambile:
Munggah suci apatutan mayama raja, nora mapabangkit ka pretiwi, kewala ring arepan widhine mapabangkit. Padagingane kewala paripih kadi nguni, pangorengan, rapetan, prabot den asangkep kadi ring arep Paselange wdus tapakan Bhatara. Ring sanggar tawang matapakan angsa wenang, carune lawa ro.

Ring panggungan pabangkit 1 suci 2 soroh, sapratingkah kadi lagi.
Padagingane ring padanan arta 4000 tan pabagiya pulakerti, tanpakris, tanpatiyuk, sanggarniya sanggar tutuwan marep utara, munggah suci 2 genep, caruniya teher kadi nguni, mangkana kramaniya, kanista, madya, uttama. Tlas.- …….

No comments:

Post a Comment